HƯỚNG DẪN Hạch toán HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU NHẬP TỪ LIÊN KẾT

Kính gửi cô Hồng Trang – Trung tâm kế toán Hồng Trang EDUBELIFE

Công ty em ký “hợp đồng liên doanh liên kết với bệnh viện tỉnh để đầu tư trang thiết bị y tế đo khám thính lực”. Cô cho em hỏi em hạch toán hoạt động này như thế nào? Có phải lập hóa đơn khi nhận được thu nhập từ khoản đầu tư này không ạ? Em cám ơn Cô nhiều!

Tham khảo: Phân tích tài chính doanh nghiệp

TRẢ LỜI

  1. Việc hạch toán khoản đầu tư tài chính từ hoạt động liên kết

Việc doanh nghiệp của em ký “hợp đồng liên doanh liên kết với bệnh viện tỉnh để đầu tư trang thiết bị y tế đo khám thính lực” có hình thành tư cách pháp nhân không? Nếu được, em có thể scand hợp đồng để tôi xem cụ thể em nhé!. Hình thức liên kết hợp tác và tỷ lệ kiểm soát hay quyền biểu quyết của DN sẽ quyết định đến việc lựa chọn tài khoản phù hợp để hạch toán. Các Tài khoản phản ánh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể:

+TK 221 – Đầu tư vào công ty con (tỷ lệ kiểm soát trên 50%, quyền kiểm soát lâu dài);

+ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên kết  (tỷ lệ kiểm soát từ 20% đến 50%, quyền kiểm soát lâu dài, hoạt động liên kết hình thành DN độc lập, có tư cách pháp nhân)

+ TK 228 – Đầu tư tài chính khác (không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư)

Em có thể nghiên cứu chi tiết các tài khoản trên để có cơ sở hạch toán, em nhé!

  1. Có phải lập hóa đơn GTGT đối với thu nhập từ hoạt động liên kết & công tác hạch toán:

2.1 Có phải lập hóa đơn GTGT đối với thu nhập từ hoạt động liên kết ?

Thu nhập từ các hoạt động liên kết (dù đó là hinh thức liên kết nào) đều được coi là thu nhập hoạt động tài chính theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư tài chính.

Mặt khác, căn cứ theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thì khoản “ …các thu tài chính khác” trong đó gồm cả trường hợp thu nhập tài chính từ hoạt động liên kết thuộc “Trường hợp không phải tính, kê khai và nộp thuế GTGT”. Do đó DN của em không phải lập hóa đơn GTGT trong trường hợp này

  • Chứng từ phản ánh thu nhập tài chính từ hoạt động liên kết?

Căn cứ vào tiết 1 Điều 5 Thông tư tư 219/2013/TT-BTC, trong trường hợp này Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền”.

Vậy, đối với trường hợp này, chúng ta cần căn cứ vào:

Xem thêm: Quy chế hoạt động tài chính doanh nghiệp

+ Hợp đồng liên kết

+ Biên bản phân chia kết quả kinh doanh có xác nhận của hai bên (có thể kèm theo Báo cáo tài chỉnh đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm tra quyết toán thuế về hoạt động liên kết)

+ Chứng tù thanh toán của DN em đối với đối tác theo quy định pháp luật (Trên 20 triệu, thanh toán không dùng tiền mặt)

  • Lưu ý khi Phản ảnh thu nhập hoạt động liên kết và thuế TNDN phải nộp đối với TH này:

+ Hạch toán vào tài khoản nào?

Như đã chia sẻ với em tại phần 2.1, đây là thu nhập từ hoạt động tài chính, do đó phản ánh doanh thu hoạt động tài chính, Hạch toán vào TK 515.

+ Nếu kết quả được chia là lợi nhuận trước thuế, DN phải nộp thuế TNDN

Căn cứ Điểm 21 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế TNDN, trong đó có Thu nhập khác “ Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu kết quả được chia là lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN, DN được miễn thuế TNDN

Căn cứ Tiết 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về khoản miễn thuế TNDN “ Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, “

Chúc DN của bạn luôn phát triển thịnh vượng, Chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp!

 

Post Author: Nguyễn Hiệp